Nickserv

Nickserv

Register – Resend – Confirm

Registreren is één van de belangrijkste commando’s van NickServ. Het registreert je nickname, zodat je access in channels kan krijgen en voor je eigen veiligheid, zodat je je eigen naam altijd opnieuw kan gebruiken.

/msg nickserv register JouwWachtwoord JouwEmail
  /ns confirm QHMO0c5WI
  [19:36:02] -NickServ- Nickname SwiftUser registered under your account:
  *User*.swiftexample.com

Na het voltooien van deze commandos is je nickname geregistreerd.

Group – Glist

Dit commando groepeert je nicknamen samen zodat ze dezelfde toegang en wachtwoorden hebben. Je kan maximaal 5 nicknamen hebben in elke groep. De beste manier om een nickname te groeperen is naar de nieuwe nickname te veranderen (die niet geregistreerd is ) en dan het onderstaand commando te typen.

  /ns group hoofdnickname hoofdwachtwoord

De reden om een niet geregistreerde nickname te gebruiken is omdat de naam die je dan zou groeperen al zijn access zou verliezen.

Controleer altijd voordat je een nickname groepeert zodat je niet access verliest die je nog wil houden!

Het volgend commando is om een lijst te maken van je gegroepeerde namen.

  /ns glist

Identify

Dit commando wordt gebruikt om jezelf te identificieren als eigenaar van je nickname, zodat je je access en de nodige privileges van je nickname hebt. Het zal je ook toelaten om in kanalen te gaan met de kanaalmode +R (zie kanaalmodes).

  /ns id wachtwoord

Access

Dit commando wordt gebruikt om toegang te zetten voor je nickname, als je /ns set kill immed wil gebruiken, moet je je host toevoegen aan de toegangslijst om jezelf te identificieren met nickserv.

Als je jezelf wil verbinden met meer dan één host adres dan moet je elk adres toevoegen aan de toegangslijst.

  /ns access add host@name

Je kan * gebruiken voor meer dan 1 letter of cijfer.

  /ns access add *@*.swiftexample.com

In het bovenstaande voorbeeld is de volledige host @Swift-D1FF2A60.swiftexample.com en ik heb * gebruikt voor meer dan 1 letter of cijfer, dat betekent dat iedereen die sol2.cable.ntl.com gebruikt mijn nickname kan gebruiken. Voor die reden raad ik je aan om ook je ident te gebruiken in het commando. Ident is het deel voor de @.

  User@Swift-D1FF2A60.swiftexample.com

dus de toevoeging die ik zou doen is

  /ns access add User@*.swiftexample.com

Er zijn 2 andere commando’s in deze groep om u te helpen bij het beheren van uw NickServ toegangs lijst, deze zijn als volgt

  /ns access list

Maakt een lijst van al je hosts die je toegevoegd hebt.

  /ns access del hostname

Dit zal een host deleten die je toegevoegd hebt.

Set

Er zijn veel opties die je kan zetten voor nickserv met het set commando, hieronder staan de commando’s en een voorbeeld ervan.

  /ns set optie parameters

Display

Dit commando maakt het mogelijk om je display nickname te veranderen.

  /ns set display nickname

Paswoord

Met dit commando kan je je wachtwoord van je nickname veranderen.

  /ns set password oudwachtwoord nieuwwachtwoord nieuwwachtwoord
  /ns set password SwiftPaswoord123 SwiftPaswoord111 SwiftPaswoord111

Het bovenstaande voorbeeld zou mijn huidige wachtwoord (SwiftPaswoord123) veranderen in het nieuwe wachtwoord (SwiftPaswoord111). Je moet je nieuwe wachtwoord twee keer typen om zeker te zijn dat je geen fouten hebt gemaakt.

Als je je oude wachtwoord niet meer kan herinneren, dan moet je het /ns resetpass commando gebruiken die ook uitgelegd wordt op deze pagina.

Language

Dit commando verandert de taal van nickserv.

 /ns set language number
  1) English
  2) Français (French)
  3) Deutsch (German)
  4) Italiano (Italian)
  5) Português (Portuguese)
  6) Español (Spanish)
  7) Türkçe (Turkish)
  8) Catala (Catalan)
  9) ÅëëçíéêÜ (Greek)
  10) Nederlands (Dutch)
  11) Ðóññêèé (Russian)
  12) Magyar (Hungarian)
  13) Polski (Polish)
  /ns set language 10
  Dit zou mijn taal veranderen naar Nederlands.

Url

Met dit commando kunt u een URL link koppelen met je nickname.

  /ns set URL website
  /ns set URL http://swiftirc.net/

Email

Dit commando wordt gebruikt voor het veranderen van je e-mailadres van je nickname.

  /ns set email wachtwoord nieuwe-mail@adres nieuwe-mail@adres
  /ns set email SwiftPaswoord123 SwiftEmail@SwiftIRC.net SwiftEmail@SwiftIRC.net

Je moet je nieuwe email twee keer typen om te voorkomen dat je fouten hebt gemaakt.

Icq

Dit commando associeert het gegeven ICQ nummer met je nickname

  /ns set ICQ nummer

Greet

Met dit commando kan je een groet zetten voor je nickname. Je mag er ook kleuren aan toevoegen.

  /ns set greet text-hier
  /ns set greet Hallo iedereen

Je kan je huidige groet ook verwijderen met dit commando.

  /ns set greet

Kill

Met dit commando kan je je nickname beveiligen zodat andere gebruikers niet op je nickname kunnen. Hun naam wordt dan in ‘unknown’ veranderd als ze in die bepaalde tijd niet geïdentificeerd zijn met nickserv.

  /ns set kill optie

De opties zijn,

on = Je hebt 60 seconden tijd om jezelf te identificieren anders wordt je nickname veranderd in ‘unknown’.

quick = Je hebt 20 seconden tijd om jezelf te identificieren anders wordt je nickname veranderd in ‘unknown’.

immed = Bij deze optie MOET je je host toegevoegd hebben aan de toegangslijst. Als je dat niet gedaan hebt zal je nickname onmiddellijk veranderen in ‘unknown'(zie Access op deze pagina voor meer informatie).

off = Zal je nickname niet meer veranderen naar ‘unknown’.

Secure

Dit commando zet nickserv’s veiligheidsopties aan of uit voor je nickname. Als de veiligheidoptie aan staat moet je je wachtwoord invullen ookal is je host adres op de toegangslijst voordat je geidentificeerd bent. Hoe dan ook als je host adres op de toegangslijst staat zal nickserv je naam niet naar ‘unknown’ veranderen.

  /ns set secure optie
  /ns set secure on
  /ns set secure off

Private

Met dit commando kan je voorkomen dat je nickname niet wordt weergegeven bij het gebruiken van /ns list

  /ns set private on
  /ns set private off

Hide

Deze optie stelt je in staat verschillende informatie te verbergen wanneer iemand het /ns info jounickname commando doet.

  /ns set hide optie parameter

De opties zijn als volgt,

 • email
 • status
 • usermark
 • quit

Met al de bovenstaande opties kan je de simpele on of off parameter gebruiken.

  /ns set hide email on
  /ns set hide email off

Msg

Deze optie stelt je in staat de manier te kiezen waarop je privé berichten ontvangt.

  /ns set msg on
  met dit commando gebruiken ze privé berichten
  /ns set msg off
  met dit commando gebruiken ze notices

Autoop

Deze laatste optie is om te veranderen dat nickserv je automatisch access in channels geeft als je op de kanaal accesslijst staat.

  /ns set autoop parameter

De enige parameters zijn on (aan) of off (uit)

  /ns set autoop on
  /ns set autoop off

Drop

Dit commando is om de opgegeven naam te laten vallen, het zal je registratie verwijderen en je zal al je access verliezen. Om een nickname te droppen is de gemakkelijkste manier om op je nickname te gaan, te identificeren (zie [[Nickserv/nl#Identify|Identify]) en dan het onderstaande commando te gebruiken of je kan ook op een naam gaan in dezelfde groep

/ns drop nickname

Recover – Release

Deze 2 commando’s werken samen, als je de set kill optie niet op je nickname hebt of als je de set kill optie uit hebt staan en iemand anders gebruikt je geregistreerde nickname.

  /ns recover nickname wachtwoord

De bovenstaande commando zal de persoon die je nickname gebruikt, veranderen in unknown en zal niemand je naam laten gebruiken, dus moet je volgende commando gebruiken als je je nickname opnieuw wil gebruiken.

  /ns release nickname wachtwoord

Na het gebruiken van BEIDE commando’s zal je weer in staat zijn om je nickname te kunnen gebruiken.

Ghost

Dit commando wordt gebruikt als je connectie time-out hebt of als je ontkoppeld bent met de server, maar je geïdentificeerde nickname zich nog altijd op het netwerk bevindt. Nickserv zal je nickname vrijmaken zodat je je geregistreerde nickname weer kan gebruiken.

/ns ghost nickname wachtwoord

Opmerking: Je kan alleen het Ghost commando gebruiken voor geïdentificeerde nicknamen.

Alist

Dit commando is zeer nuttig om te bekijken welke access levels je hebt en op welke channels. Er zijn voornamelijk 2 commando’s en hieronder zal het verschil tussen beide uitgelegd worden.

Het eerste commando, en ook het meest gebruikte commando,

/ns alist

Dit commando zal een lijst maken met alle kanalen waar je access van 1 tot 9999 op hebt. Het tweede commando geeft meer informatie maar wordt minder gebruikt,

/ns alist -9999

Dit commando zal een lijst maken van de channels net zoals het vorige commando, maar ook met kanalen waar je negatieve access op hebt. Als je -1 access hebt op een kanaal lijst zal het niet mogelijk zijn om +o te krijgen. Als je -2 of lager hebt ben je akicked op het kanaal en zal het niet mogelijk zijn om te joinen.

Info

Dit commando wordt gebruikt om informatie over een bepaalde nickname te bekijken,

/ns info nickname

Het antwoord dat je zal krijgen, zal ofwel zeggen dat de naam niet geregistreerd is of zal je informatie over de nickname geven, getoond in de onderstaande voorbeelden.

/ns info test
-NickServ- Nick test is niet geregistreerd.

In het voorbeeld hierboven is de naam ‘test’ niet geregistreerd.

/ns info SwiftUser
-NickServ- SwiftUser is User of SwiftIRC
-NickServ-  Tijd geregistreerd: 11 Apr 2008 19:20:47 UTC
-NickServ-  Tijd laatst gezien: 11 Feb 2009 03:09:07 UTC
-NickServ- Laatste quit-bericht: Connection reset by peer

In het voorbeeld hierboven kan je zien wanneer de nickname geregistreerd was, wanneer hij het laatst gezien was en zijn laatste quit-bericht.

/ns info SwiftUser
-NickServ- SwiftUser is User van SwiftIRC
-NickServ- Fallout is momenteel online.
-NickServ- Tijd geregistreerd: 01 Mei 2008 10:04:23 UTC
-NickServ- Laatste quit-bericht: Ping timeout

In dit voorbeeld kan je zien dat de nickname online en geïdentificeerd is. Het toont nog altijd wanneer hij geregistreerd was en zijn laatste quit-bericht.

Er is ook nog een commando dat je alleen voor je eigen nickname kan gebruiken. Dit commando wordt gebruikt om je persoonlijke informatie van NickServ te bekijken.

/ns info nickname all 
/ns info SwiftUser all
-NickServ- SwiftUser is User van SwiftIRC
-NickServ- Is online van: User@Swift-D1FF2A60.swiftexample.com
-Nickserv- Tijd geregistreerd: 01 Mei 2008 10:04:23 UTC
-NickServ- Laatste quit-bericht: Ping timeout
-NickServ- E-mail adres: SwiftEmail@SwiftIRC.net
-NickServ- Groet-bericht: Hallo iedereen
-NickServ- Opties: Veiligheid, Prive

Zoals je in het bovenstaande voorbeeld kan zien, toont het veel meer informatie.

Logout

Dit commando wordt gebruikt voor het uitloggen van je geïdentificeerde nickname. Het is het omgekeerde van het /ns id wachtwoord commando.

/ns logout

Status

Dit commando informeert je van de status van de gegeven nickname.

/ns status nickname
/ns status Fallout
-NickServ- STATUS SwiftUser 3

Het nummer op het einde verwijst naar de status van de nickname en word hieronder uitgelegd.

-NickServ-   0 - gebruiker niet online of nickname niet geregistreerd
-NickServ-   1 - gebruiker wordt niet herkend als de eigenaar van de nickname
-NickServ-   2 - gebruiker wordt alleen via de toegangslijst herkend als eigenaar
-NickServ-   3 - gebruiker wordt door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar

Update

Dit commando word gebruikt voor het updaten van je status van je geïdentificeerde nickname. Het update je kanaal access, kijkt voor nieuwe berichten van memoserv en activeert je vhost als je geluk hebt en er één hebt.

  /ns update

Reset – Confirmreset

Deze 2 commando’s worden gebruikt als je je wachtwoord vergeten bent om te identificeren. Het stelt je wachtwoord terug in. Na het resetten van je wachtwoord kan je je wachtwoord weer naar iets persoonlijks veranderen met de /ns set commando (zie Set op deze pagina)

  /ns resetpass nickname email@adres

Er zal je dan een email gestuurd worden met een bevestigingscode. Om te bevestigen dat je je wachtwoord wil terugstellen, moet je dit commando ook ingeven.

  /ns confirmreset code

Nadat je deze 2 commando’s uitgevoerd hebt, zal je een email krijgen met een nieuw wachtwoord om te identificeren. Nadat je geïdentificeerd bent met je nieuwe wachtwoord mag je je wachtwoord terug veranderen naar iets persoonlijks uitgelegd bij het /ns set commando (zie Set).